Ondernemingsraad Leuven-Brussel juni 2018

Het verslag van afgelopen ondernemingsraden werd goedgekeurd.

Als thema’s stonden volgende punten op de agenda.

 • Herindeling academiejaar
 • Verlofcijfers
 • Tevredenheidsmonitor 2018
 • Verlofkalender campus Brussel en Groep T

Herindeling academiejaar

In verband met de herindeling academiejaar werd er nog niets beslist. Het document van de onderwijsraad werd op de academische raad van juni aanvaard. Volgend academiejaar zal hierover verder gediscussieerd worden.

Verlofcijfers

In de ondernemingsraad van februari stelde men de vraag voor een presentatie van de verlofcijfers niet opgenomen vakantie. Bert Overlaet presenteert de cijfers “Niet opgenomen vakantie (ATP)”. Hieruit blijkt dat er veel vakantie niet opgenomen wordt voor 28/02.

Voor de wettelijke vakantie waren er 40 personen of 1,1% dat nog meer dan 10 dagen niet opgenomen had op 31/12/2017. Dit zijn enkel de cijfers van het ATP KU Leuven geen Integratiekader. In totaal spreekt men over 3704 werknemers.

Voor het bijkomend en recuperatieverlof waren er 170 personen of 5% dat nog meer dan 5-10 dagen staan had op 28/02/2018. Voor meer dan 10 dagen waren er 80 personen of 2% die nog bijkomend en recuperatieverlof staan had op 28/02. Het wettelijk verlof kan men uitbetalen het recuperatie en bijkomend verlof niet.

Tevredenheidsmonitor 2018

Na het overlopen van de verlofcijfers gaat Lut Crijns verder met een presentatie over de “Opstart TVM (tevredenheidsmonitor 2018”. Men blikt terug op de tevredenheidsmonitor 2015, het concept tevredenheidsmonitor, projectopzet en tijdslijn editie 2018, rondvraag en varia.

Waarom een tevredenheidsmonitor?

 Hefbomen voor lokaal beleid aanreiken;

 • Input voor centraal beleid bieden;
 • Risicoanalyse inzake psychosociaal beleid.

Onderzoekmodel: beschrijving van de arbeidskenmerken > beleving van het werk > uitkomsten.

In 2015 werden diversiteit, belevering van de integratie en vragen in het kader van instellingreview toegevoegd.

Responsgraad tevredenheidsmonitor 2015: 5215 werknemers hebben deelgenomen aan deze tevredenheidsmonitor.

Terugkoppelingsproces: Gemeenschappelijk bureau en academische raad, ondernemingsraad en comité preventie en bescherming op het werk.

 • Bespreking algemene KU Leuven resultaten en publicatie krachtlijnen
 • Bespreking en interpretatie lokale resultaten door entiteit & bepalen objectieven en acties
 • Clustering objectieven, koppeling aan beleidsplannen en terugkoppeling Gemeenschappelijk bureau, academische raad, raad van bestuur.
 • Nota met conclusies en opstart nieuwe bevraging 2018

Proces lokale terugkoppeling (herkennen – duiden – prioriteren – engageren)

 • 96 entiteitsrapporten
 • Oriënterend gesprek met HR-business
 • Bespreking en interpretatie entiteitsresultaten op bestuursvergadering
 • Eerste dialoog over de resultaten van de entiteit met medewerkers
 • Bespreking entiteitsresultaten op afdelings-/ dienstniveau of via werkgroepen
 • Samenbrengen conclusies & engagementen tot actie in de entiteit & terugkoppeling aan HR-business, al dan niet via een doorgestuurd actieplan

Mooie voorbeelden van actieplannen.

Alle informatie is (binnenkort) terug te vinden op https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/tevredenheidsmonitor-2018.

Concept kernvragenlijst:

Kernbevraging TVM

 • Driejaarlijks
 • Verdere vereenvoudiging en een hogere efficiëntie van de ontwikkelde kernvragenlijst.
 • Helder en gebruiksvriendelijk standaardrapport dat overzicht biedt en wetenschappelijk onderbouwd is.

Bevraging van bijkomende thema’s waarvoor beleidsmonitoring opportuun is

 • Korte, meer gefocuste bevragingen of bevragingen bij een specifieke doelgroep
 • Buiten de vaste frequentie van de afname van de TVM
 • Inventariseren lokale noden of opportuniteiten en onderzoeken van mogelijkheden flexibel format en proces dat de besluitvorming en uitvoering van deze bevragingen stroomlijnt

Uitgangspunten kernvragenlijst (cf2015)

1.Maximalisatie van generieke vragen, relevant onafhankelijk van personeelscategorie

Uiteraard wel nagaan van verschillend antwoordgedrag voor relevante

Waar nodig wel differentiëren (bv. vragen over leidinggevende voor ZAP)

2.Arbeidsorganisatie: vooral focus op lokaalbeleid lokale hefbomen

3.Zoveel mogelijk herhaling van vragen uit 2008 -2015vergelijking

4.Waar mogelijk theoretisch gevalideerde schalen, tenzij specifieke KU Leuven interesse (bv. afhandelen tijdelijke contracten, specifiek lokaal beleid,…)

5.Aandacht voor respondent

Compact (15 minuten!)

Duidelijk en gebruiksvriendelijk

Projectorganisatie

Stuurgroep:

 • Brede samenstelling zoals in 2015, uitgezonderd Onderwijsbeleid
 • Geeft feedback en input over de opzet, het proces, de rapportering, de communicatie, het terugkoppelingsproces

Kernteam: Idem 2015 vanuit Personeelsdienst, versterkt door Brigit Cosemans (VGM) en Anahi Van Hootegem (BAP Arbeids-organisatieen personeelspsychologie)

Experten team: kernteam plus H. De Witte, E. Baillien, (G. Van Gyes), Jo Steyaert (Indiville)

Partnership

Intern partnership: deeltijds wetenschappelijk medewerker

Externe partner: voor de afname en rapportering

Voorkeur voor Indiville

 • Partner in 2008
 • Wetenschappelijk onderbouwd
 • Maatwerk rapportering
 • Aan betaalbare prijs

Tijdslijn:

Gebu 03/07/2018

Voorjaar 2018: Afspraken externe partner – Data-overdracht & GDPR – Opzet vragenlijst en rapportering – Voorbereidende communicatie.

Najaar 2018: Afname midden oktober 2018 – Verwerking resultaten

Voorjaar 2019: Universiteits-breed rapport – Terugkoppeling entiteiten

Voorbereidende communicatie

Terugblik-en opstartgesprekken met lokale besturen

 • Balans opmaken van dialoog, acties, initiatieven
 • Hoe zal de Groep het proces en de dialoog ondersteunen?

Waar nodig/mogelijk werken met “TVM-ambassadeurs”.

Intranetmail: aankondiging + lancering webpagina

 • Informatie
 • Voorbeelden van goede praktijken
 • Overzicht (portaal) van beleidsinitiatieven en ontwikkelingen bieden

Communicatie: 77,3% is algemeen (zeer) tevreden

Verlofkalenders Campus Brussel en Campus Groep T

De verlofkalenders voor campus Groep T en campus Brussel worden goedgekeurd. Voor Brussel laat men wel weten dat de mensen 4 weken aaneengesloten moeten kunnen nemen.

Varia

In de varia kwam het fietsbeleid van campus ter sprake. Dit zou niet zo goed uitgewerkt zijn. Men gaat dit verder bekijken.

Voor het sociaal component heeft men nog geen definitie. Men mag hiervoor suggesties of een voorbeeld van definitie doorgeven. In september komt men hierop terug.

In verband met de premie voor Vuil en onaangenaam werk. We zijn hierop geland, na een overleg met de diensthoofden en technische diensten blijkt dat deze premie niet in rekening gebracht wordt. We willen dat dit opnieuw uitgevoerd wordt. Men heeft hier iets van opgevangen. Een aantal specifieke taken zouden uitbesteed blijven. Er zou een wijziging zijn, men bekijkt dit.

Ter info: Vanaf volgend jaar zal men het verlof in uren kunnen opnemen.


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!