Militantendag maart 2019

Op maandag 18 maart ging onze driemaandelijkse militantendag door, deze keer in de gebouwen van ACV-Leuven.

  • IPA akkoord voor 2019-2020 werd toegelicht. Nu maar hopen dat de regering het goedkeurd en het kan uitgevoerd worden.
  • Stand van zaken ivm de onderhandelingen voor de nieuwe CAO ATP. volgende week zal de werkgroep voor de eerste maal samenkomen.
  • Evaluatie lunchgesprek Hans Elsen, Maarten gaf een kort verslagje. We proberen elke maand een lunchgesprek te organiseren.
  • Er is een nieuwe uitgave van het ACV tijdschrift voor jongeren Avanti. Enkele militanten zullen deze verdelen.
  • Collectieve sluiting 24/12 ja dan nee. Er gedebateerd over het feit dat alle personeelsleden het recht moeten hebben om op 24/12 verlof te nemen. Een collectieve sluiting hier is een overbodige vraag.
  • Sociale verkiezingen 2020 komen er aan. Er werd een eerste aanzet gegeven naar mei 2020.


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!