NationaalSectorComite -HogerOnderwijs januari 2019

Ook in het nieuwe jaar zetten we onze syndicale werking verder.

Vrijdag 11 januari 2019 hadden we het eerste Nationaal Sector Comité Hoger Onderwijs van dit jaar.  Er stond heel wat op de agenda.

Verkiezingen (HOC, DOC, …)

Velen onder ons zullen deze termen niet kennen, maar de personeelsleden van het IK en OP kennen dit maar al te goed.  Er zijn in 2019 nieuwe verkiezingen binnen het Hoger onderwijs (niet de private instellingen).  Vermits er dit jaar een integratie van het HBO5 zal doorgevoerd worden zijn sommige hogescholen de mening toegedaan dat de verkiezingen voor de sociale organen beter worden opgeschoven met 1 jaar zodat ook de personeelsleden van de integrerende opleidingen kandidaat kunnen zijn.  De groep personeelsleden die overkomen zijn echter beperkt.  Het is beter de verkiezingen nu te laten doorgaan en in september experten uit de groep van de integrerende opleidingen toe te voegen aan het sociale overleg.

Zwartboek

Dit is een reeks van getuigenissen van personeelsleden die de zware werkdruk onder de aandacht brengen.  Momenteel is men de laatste hand aan het leggen aan dit boek.  De bedoeling is dit zwartboek nog voor de Paasvakantie onder media aandacht te brengen.

Resolutie ETUCE Conferentie

ETUCE is de sociale partner voor het onderwijspersoneel in Europa. De regio Europa is groter dan de bestuurlijke regio Europese Unie.  ETUCE regio Europa groepeert dus ook onderwijsvakbonden uit landen die geen EU-lid zijn.  Op deze manier biedt ETUCE een platform aan voor sociaal overleg waar meer dan 11 miljoen leden vertegenwoordigd worden door 132 onderwijsvakbonden uit 51 landen.

Van 26 tot en 28 november houdt ETUCE een speciale conference in Athene.

De secretaris van NSC-HO heeft samen met een collega een resolutie ingediend.  Die kan nu ook door andere onderwijsvakbonden geamendeerd worden.  Zowel het voorstel als de amendementen zullen dan op het congres in Athene besproken worden.

Statutenwijziging en kiesreglement

De statuten en het kiesreglement zijn aangepast.  Van onze zijde komt de opmerking dat de regel voor toewijzing bij gelijke stemmen problematisch is.  Het feit dat iemand die het langst een ononderbroken lid is van COC voorrang heeft is niet eerlijk.  De COC-leden, die een mandaat binnen het sociale overleg van de KU Leuven opnemen, hebben hierdoor minder kans om verkozen te worden.  De secretaris van het NSC-HO laat weten dat je COC mag vervangen door ACV.  Dit zal ook zo opgenomen worden in het verslag van deze vergadering.

Werkgroep Cumul

In het onderwijsdecreet XXVIII werden wijzigingen aangebracht in de codex hoger onderwijs voor het onderwijzend personeel.  Er is een reglement cumulatie en een reglement onverenigbaarheden opgesteld.


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!