Associatiebrede Ondernemingsraad maart 2018

Op 15 maart 2018 kwamen de drie ondernemingsraden van de KU Leuven uitzonderlijk in één vergadering samen voor het goedkeuren van het arbeidsreglement. Het vorige arbeidsreglement dateerde nl. van 1991, en o.a. de sociale inspectie drong erop aan dat er zo snel mogelijk een nieuw arbeidsreglement komt.

Nieuw in het goed te keuren arbeidsreglement is dat het betrekking zal hebben op alle personeelsgroepen ongeacht het statuut (met uitzondering van jobstudenten of mensen die niet op de loonlijst van KU Leuven staan). De belangrijkste aanpassingen t.o.v. het oude arbeidsreglement zijn:

  • Een half uur middagpauze is geen gunst, maar een keuze van het personeelslid
  • Toepassing van de “Wet Wendbaar Werkbaar Werk” en het opnemen van KU Leuven-brede principes m.b.t. telewerk.
  • Welzijn, de aanpassingen van 2014 zijn opgenomen.
  • Deontologische principes, belangenconflicten
  • De term: “diensthoofd” werd vervangen door “leidinggevende”
  • Sociaal verlof: 8 halve dagen i.p.v. 4 dagen
  • Arbeidsduurvermindering: 12 dagen recuperatie i.p.v. 11,5

Het arbeidsreglement wordt goedgekeurd en treedt wettelijk gezien pas in voege per 29/03/2018 (14 dagen na goedkeuring), maar voor de administratie gaat de vergadering akkoord met 1 april 2018. Het personeel zal het arbeidsreglement kunnen raadplegen op het intranet en de mogelijkheid is voorzien om het in pdf af te drukken. De vraag van een werknemersafgevaardigde of iemand bij aanwerving steeds verwezen wordt naar het arbeidsreglement, wordt bevestigd.

Toelichting bij de CAO ATP IK

In februari heeft 81% van de personeelsleden die de consultatie bijwoonden goedkeuring gegeven voor het ondertekenen van de CAO. Intussen werden de nodige OFD’s en evaluaties uitgevoerd om de bevorderingen die in deze CAO worden vastgelegd te bekrachtigen. In een extra Comité Personeelszaken, voorafgaand aan de gezamenlijke ondernemingsraad, werden de 32 bevorderingen toegelicht. In oorsprong waren er 31 voorzien, maar een terechte opmerking van een werknemersafgevaardigde zorgde ervoor dat er nog iemand werd opgenomen in de lijst.

Belangrijk is dat er nu binnen KU Leuven slechts 2 categorieën zullen zijn voor ATP: personeel die vallen onder de CAO ATP-IK en personeel dat valt onder de CAO ATP. Het belangrijkste onderscheid blijft dat het personeel van het integratiekader onderhevig blijft aan het luik Hogescholen in de Codex Hoger Onderwijs.

Als hier vragen over zijn, aarzel dan niet om je ACV KU Leuven-vertegenwoordigers in de Ondernemingsraden een seintje te geven, via het onderstaande formulier.


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!