Ondernemingsraad Leuven-Brussel oktober 2017

Op 25 oktober ging de maandelijkse Ondernemingsraad (OR) voor Leuven-Brussel door.

De voornaamste inhoudelijk punten op de OR zijn (1) de terugkoppeling van de bevindingen en acties n.a.v. de KU Leuven Tevredenheidsmonitor 2015 onder het personeel, en (2) de opvolging van het reeds langlopend overleg over een algemeen afsprakenkader voor telewerk aan de KU Leuven. De toelichting en discussie rond de telewerkregeling ging vooral over het verschil tussen de algemene (structurele) en de occasionele vormen van telewerk, en wat de implicaties zijn hier van voor het personeel en het KU Leuven-beleid.

In de toelichting van de Tevredenheidmonitor is door de werkgever verder ingegaan op het belang er van binnen onze instelling. Welke doelstellingen de KU Leuven ermee wil bereiken (hefbomen voor lokaal beleid, input voor centraal beleid en risicoanalyse psychosociaal welzijn). De resultaten werden teruggekoppeld naar de diverse entiteiten, daaruit vloeiden dan acties voort op lokaal en centraal niveau en enkele centrale beleidsaccenten (aandacht voor signalen toegenomen werkbelasting en onvoldoende recuperatiemogelijkheden, inzetten op loopbanen en ontwikkeling, aandacht voor integratievraagstukken). Tegelijkertijd denkt men nu reeds na over welke lessen er kunnen getrokken worden uit de laatste afname, nl. welke vragen bijsturen, wat extra bevragen, lokaal terugkoppelingsproces, timing en budget.

Veder zijn we ook ingegaan op de mogelijkheid om verlof op te nemen in uren in de plaats van dagen, en de stand van zaken m.b.t. de terugbetaling van remgelden in het UZ Leuven voor personeel in het integratiekader.

Vragen of meer informatie hierover? Geef via onderstaand formulier je ACV KU Leuven-vertegenwoordigers in de Ondernemingsraad een seintje!


DownloadsGraag jouw reactie, vraag of ervaring!