Ondernemingsraad Leuven-Brussel april 2018

Op woensdag 25 april ging de ondernemingsraad Leuven-Brussel door te Leuven. Normaal start de ondernemingsraad telkens met het overlopen en het goedkeuren van de verslagen van afgelopen ondernemingsraden. Deze keer is men gestart met een toelichting van de jaarrekening 2017 door Paul Jolie van de financiële diensten. Men overloopt de bedrijfsopbrengsten, de bedrijfskosten en de personeelskosten. Men bespreekt de resultatenrekening, de balans, ESR (Europees Stelsel van Nationale en Regionale Rekeningen). De certificering werd door EY (Ernst & Young) gedaan, deze verklaring werd goedgekeurd zonder voorbehoud. De Reuters ranking heeft aangetoond dat KU Leuven voor het derde jaar op rij op de eerste plaats staat in deze ranking van de meest innovatieve Europese universiteiten.

 

Na deze toelichting van bijna 1u30 heeft men kort de verslagen van afgelopen ondernemingsraden overlopen. Waarna Nathalie Van Gelder en Steven Lesage van de Facilitaire diensten de Bringme box (https://admin.kuleuven.be/td/bringme) zijn komen toelichten.

 

Wat is de bringme box? Vanaf nu kan je al je privépakjes op het werk of de universiteit laten leveren! Of alleszins toch in één van de vijf (Samenaankoop, Alma 3, ALO O&N (vanaf half mei), Agora en Groep T) KU Leuven Bringme Boxen in regio Leuven. Je hoeft dus ook niet meer thuis te blijven of naar het postkantoor te gaan. Al je kleine en middelgrote online bestellingen laat je in de box leveren. Je haalt je bestelling op binnen de vijf dagen. Super, snel en eenvoudig. En helemaal gratis!

 

Eerst is men gestart met een piloot-project rond Bringme. Vanaf begin april 2018 is dit project naar heel KU Leuven voor alle werknemers en studenten uitgerold.

 

Het agendapunt meerjarenplanning studentenvoorzieningen heeft men verschoven naar een volgende ondernemingsraad wegens tijdsgebrek.

 

In de varia werden de jokerdagen besproken. Men zou in de maand mei het aantal fietsjokerdagen uitbreiden. En men stelde de vraag of er geen soort jokersysteem uitgewerkt kan worden voor het terugbetalen van parkeertickets, zodat je in geval regendagen je parkeerticket kan binnenbrengen. Een heel aantal parkings in Vlaams-Brabant vooral rond Brussel zijn betalend worden. Dit punt wordt opgenomen voor de OR van mei.

 

Een andere vraag in de varia was of men als werknemersdelegatie enkele vragen mag implementeren in de tevredenheidsenquête. Hiervoor is al een werkgroep samengesteld en samengekomen. De vragen mogen bezorgd worden en gaan bekeken worden op de volgende samenkomst van deze werkgroep.

 


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!