Ondernemingsraad Leuven-Brussel mei 2018

Meerjarenplan studentenvoorzieningen

De ondernemingsraad start zoals gewoonlijk met het overlopen en goedkeuren van de verslagen van afgelopen ondernemingsraden. Hierna is Jan De Vriendt, directeur studentenvoorzieningen verder gegaan met een uiteenzetting van het meerjarenplan studentenvoorzieningen. Men overloopt de planning aan de hand van een aantal organisatiedoelstellingen die men voorop gesteld heeft.

 

Vormingsfonds 2018

Na de uiteenzetting van het meerjarenplan studentenvoorzieningen is An Schillemans diensthoofd HR-talent en –ontwikkeling verder gegaan met het overlopen van de projectvoorstellen SVF (sociaal vormingsfonds) 2017 en 2018. Het sociaal vormingsfonds is een jaarlijkse subsidie van de Vlaamse overheid voor universiteiten en hogescholen die tot doel heeft bijkomende opleidingsinitiatieven voor het personeel te stimuleren. Om recht te hebben op deze subsidie moeten die opleidingsinitatieven aan een aantal voorwaarden voldoen.

 

Wachtregelingen

Binnen KU leuven zijn er verschillende afdelingen die met een wachtdienst werken. De wachtdiensten van technische diensten, ICTS, VGM en huisartsen worden overlopen en besproken. Bij een interventie bekijkt men altijd eerst of het vanop afstand opgelost kan worde. Indien dit niet kan, dan gaat men ter plaatse. De grootste wachtdienst bevindt zich binnen de technische diensten.

 

Uitbreiding systeem jokerdagen

De jokerdagen voor als je met de 2WD en E2WD komt en voor het openbaar vervoer worden uitgebreid naar het maximum van 20 dagen/jaar.

 

Vanaf heden mag je een 2WD fiets aanvragen/gebruiken in het voortraject. Voor herstellingen moet de fiets wel naar de Velo herstellingsplek in Leuven of Vélo van de stad van je Campus komen of mag je hem zelf binnenbrengen op eigen kosten naar een fietsenmaker in de buurt. De fiets kan enkel bij eerste ingebruikname gebracht worden van de Campus Leuven naar de Campus waar je hoofdopdracht plaats vindt.

 

Verlofkalender KU Leuven

De verlofkalender KU Leuven voor Leuven wordt goedgekeurd. Deze voor Groep T en campus Brussel worden op een volgende ondernemingsraad overlopen en besproken.

 

Varia

Er waren geen variapunten.


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!