Ondernemingsraad Leuven – Brussel november 2018

Traditiegetrouw komt de Rector naar de OR van november.  De Rector geeft eerst toelichting over het strategisch plan KU Leuven.  De 5 punten van dit plan worden uitgebreid toegelicht op https://www.kuleuven.be/over-kuleuven/strategisch-plan/index.html.

Zelf hebben we onderstaande vragen overgemaakt aan de Rector. We voegen zijn antwoord toe:

  1. ACV: Uit bezorgdheid voor het welzijn van het personeel wil ik vragen om na te denken over een beleid (dat in het verzuimbeleid kan kaderen) dat er voor zorgt dat medewerkers ‘kunnen’ afwezig zijn bij ziekte/overspanning,…

Probleem:

  • Zieke collega’s zijn ‘verplicht’ de mails verder te blijven opvolgen indien ze geen 1000 mails bij terugkeer willen beantwoorden (indien je wacht om je mails te beantwoorden, word je al ziek alleen van het idee dat er bij je terugkomst zoveel extra werk bij komt).
  • Zieke collega’s die thuis zijn en die rust (lichaam én geest) moeten hebben, kunnen bijgevolg niet rusten, waardoor in dergelijke onvoldoende herstel-context, ze onvoldoende genezen terugkomen en vlugger kunnen hervallen naar ziekte.
  • Het is ook zeer stresserend voor een medewerker die langer dan enkele dagen afwezig is om taken (bv lesgeven) te moeten afschuiven op collega’s die zelf geen ruimte hebben om de eigen taken naar behoren (= met voldoende tijd om zelf te recupereren/ontspannen) te vervullen.
  • Gevolg: ook de omgeving wordt extra belast => extra vermoeid => extra vatbaar om zelf uit te vallen.
  • En de zieke medewerker weet dat en vindt dat helemaal niet fijn dat hij/zij daar de oorzaak van is.
  • De specifieke expertise van sommige medewerkers maakt dat ze bv de énige persoon zijn op een campus die bepaalde taken kan opnemen, zodat een vervanger op de campus zelf niet kan gevonden worden.

Rector: Dit is een terecht punt.  Dit vloeit grotendeels voort uit het feit dat er in vele kleine kamertjes wordt gewerkt.  Organisatorisch zien we meer en meer plaatsen waar teamwerk echt mogelijk wordt.
We moeten kijken bij kleinere entiteiten of de inspanningen niet gebundeld kunnen worden.  Zo zouden grotere  entiteiten die veel raakvlakken hebben met kleinere entiteiten de krachten kunnen bundelen.   De intentie is er om de samenwerking nog uit te breiden.  Als kritieke punten worden aangebracht op het GeBu kan het solidariteitsfonds aangesproken worden.
Verder zijn we bezig om vlinderploegen uit te werken, maar dit vergt wel wat tijd.  We zetten hier ook verder op in.

  1. ACV: Op 2 maart jl. nam u als Rector deel aan een zeer gesmaakt, constructief paneldebat over de rechtspositie van bursalen. Hier illustreerde en benadrukte u uw openheid om over deze thema’s in overleg te gaan met vakbonden, en de nood om bepaalde punten te hervormen m.b.t. het bursaalstatuut.

Tot onze grote verbazing hebben we dan ook vernomen dat in een VLIR-werkgroep gewerkt wordt aan een hervorming van het bursaalstatuut, maar dat de vakbonden hier bewust niet bij betrokken zijn. Ook niet na het constructieve aanbod hiertoe het afgelopen jaar, en de protestbrief hierover ondertekend door alle vakbonden en overgemaakt aan de VLIR op 10 oktober jl.

Deze houding is iets wat we vanuit de KU Leuven sterk betreuren, en wat een domper zet op ons gedurig constructief werk om op individueel en collectief niveau knelpunten met bursaalstatuten aan te pakken.

Wil u zich engageren om de vakbonden te betrekken bij deze VLIR-werkgroep?


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!