Ondernemingsraad Leuven – Brussel oktober 2018

Zoals op de vorige OR beloofd, hebben we het Arbeidsreglement voor jobstudenten nog eens aandachtig bestudeerd.

Er is niets dat ons nog weerhoudt om dit reglement goed te keuren.

Vandaag krijgen we de jaarlijkse toelichting van de personeelscijfers.

Het zijn de cijfers van juni 2018 die we vandaag voorgeschoteld krijgen.

Op dat moment waren we met 12.107 personeelsleden tewerkgesteld.

Dit is een stijging van 213 personeelsleden t.o.v. juni 2017.

Er passeren nog verschillende cijfers die vallen onder andere kenmerken.

Ook de cijfers i.v.m. tijdskrediet en onbetaald verlof worden gegeven.

Daar is nauwelijks evolutie in te zien, er wordt wel opgemerkt dat in de toekomst ouderschapsverlof met 10% kan genomen worden.

De universiteit zal klaar moeten zijn om dit soort verlof ook op te vangen.

Het tijdskrediet daar en tegen krimpt lichtjes in.

Als we naar de leeftijden kijken dan is er een piek in de leeftijdscategorie van 25 tot 29 jaar.Het aandeel van 60+ neemt toe, dit als gevolg van de maatregelen om langer te blijven werken.  Deze trend zal zich wellicht nog verder zetten.

Niet alleen in het aantal personeelsleden is een stijging te merken, ook in VTE’s is de stijging te merken.

We krijgen toelichting over CAO V. Deze is verschillend voor het hogeschoolstatuut (= integratiekader) t.o.v. Universitair statuut.

Er volgt nog een debat over de wijzigingen binnen Alma wat betreft de gezonde voeding en de subsidiëring.

Ook de 2-WD fiets verdient nog even onze aandacht.

Belangrijk is dat de aanpassingen in onderwijsdecreet 29 nog worden toegelicht.

We zijn echt niet gerust dat deze aanpassingen wel ten goede komen van de personeelsleden.

Het gaat nog even over de deconnectie  en  over de Tevredenheidsmonitor.

 


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!