Ondernemingsraad Leuven – Brussel september 2018

Ondernemingsraad Leuven – Brussel 26/09/2018

 

Op de OR werd ons gevraagd om het Arbeidsreglement van de jobstudenten goed te keuren. We hebben dit nog even on hold gehouden.  Het reglement met de laatste aanpassingen heeft ons laat bereikt en we willen geen overhaaste beslissingen nemen.  We zullen het arbeidsreglement nog heel aandachtig doornemen en tegen de OR van oktober een beslissing nemen.

 

Het mandaat van secretaris OR Leuven – Brussel zal tot het einde van dit kalenderjaar door Marc Andries worden opgenomen.

 

Het grote agendapunt is het advies dat de OR moet geven ivm de wijzigingen van de pensioentoezegging (de groepsverzekering).  Zowel ACV als ACLVB hebben een uitgebreide adviesnota gemaakt.  De bemerkingen die in deze nota’s staan worden niet weerhouden.  De werkgever vraagt alleen maar advies over de wettelijke wijzigingen die opgelegd worden en niet over wijzigingen die niet wettelijk zijn opgelegd.  Echter gaat de werkgever zelf verder  dan de wettelijke wijzigingen wat betreft de aanpassingen aan de groepsverzekering.  Wij wensen daar niet in mee te gaan.  We kunnen/willen dan ook geen positief advies geven in deze materie.

 

De jaarlijks weerkerende vraag van de kinderdagverblijven om de verlofdag van het patroonsfeest los te mogen inplannen om tijdens het patroonsfeest een studiedag te houden wordt goedgekeurd.  Deze vraag wordt ook naar de komende jaren goedgekeurd.  De kinderdagverblijven hoeven deze vraag niet meer jaarlijks te stellen.

 

Vanuit de werkgeversfractie wordt gevraagd om vanaf januari overleg op te starten ivm loopbaansparen.  We zouden graag op het einde van dit academiejaar hierover een akkoord kunnen sluiten.  De werkgever wenst dit te bekijken gelijk met de CAO ATP waarvan de start zal gegeven worden in december 2018.

 


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!