Ondernemingsraad Leuven-Brussel februari 2018

Op 28 februari 2018 is de Ondernemingsraad voor Leuven-Brussel samengekomen.

Na het goedkeuren en overlopen van de verslagen van afgelopen ondernemingsraden is de ondernemingsraad verder gegaan met een toelichting van de verschillende wachtdiensten binnen KU Leuven. Binnen de dienst VGM (preventieadviseurs), technische diensten en wachtdienst ICTS en huisartsen zijn er personen die in een wachtsysteem werken. Dit wachtsysteem betekend dat je in sommige gevallen binnen een maximum van 30 minuten ter plaatste moet komen na een noodoproep.

Na deze uiteenzetting is Tom De Raeymaecker, hoofd van beveiliging en toegangscontrole, een toelichting komen geven over het cameratoezicht (camerabewaking) aan KU Leuven. Er werd geen power point presentatie voorzien, men licht vooral de informatie de website verder toe.

Als uitgangspunt voor het plaatsen van cameratoezicht hanteert men volgende definitie binnen KU Leuven. Om de veiligheid van personen en goederen te verhogen, wordt binnen de KU Leuven de mogelijkheid voorzien een beperkt aantal plaatsen met camerabewaking uit te rusten. Om te vermijden dat een wildgroei aan systemen ontstaat en om de belangen van alle betrokken partijen te respecteren en de correcte toepassing van de regels en formaliteiten te bewaken, dient de plaatsing en het gebruik van camera’s in gebouwen en op domeinen van de KU Leuven onder toezicht van de Technische Diensten te verlopen.

De plaatsing en het gebruik van camera’s is onderworpen aan een aantal (wettelijke) voorschriften die rekening houden met de belangen van zowel de filmer als de gefilmde.

Het wettelijk kader omvat volgende wetten en CAO’s:

  • Wet van 8 december 1992 op de privacy
  • CAO 68 van 16 juni 1998 inzake het gebruik van camerabewaking op de werkvloer
  • Wet van 21 maart 2007: de zogenaamde Camerawet

De principes voor camerabewaking aan KU Leuven zijn in grote lijnen dat het plaatsen en gebruiken van camera’s in gebouwen en op domeinen van KU Leuven enkel kan van toepassing ter bescherming van goederen, eigendommen en personen. Men gaat wel in de opsomming nog een extra puntje bijzetten “de camera wordt niet gebruikt ter controle van de arbeid van de werknemer.”

Op een vorige ondernemingsraad werd er gevraagd door de werknemersafvaardiging om meer informatie en ondersteuning van medewerkers voor het voorbereiden en voeren van functioneringsgesprekken te krijgen. Aan de hand van een power point presentatie: “Functioneringsgesprekken: info en opleiding voor medewerkers” overloopt men een aantal punten.

  • Wat is nodig om een functioneringsgesprek te kunnen voeren?
  • Wat doen we al?
  • Wat kunnen we anders en beter doen?

Een “functioneringsgesprek” is een periodiek terugkerend gesprek tussen een medewerker en zijn/haar leidinggevende met als doel de kwaliteit van het werk te optimaliseren of te verbeteren, de samenwerking tussen medewerker en leidinggevende te optimaliseren of te verbeteren, en de medewerker professioneel te laten groeien en ontwikkelen.

In de varia stelde men zich de vraag of het verlof van het vorige jaar niet later dan 28/02 opgenomen kan worden. In de krant “De Tijd” stond er een artikel over het verlof op potten. Men gaat dit bekijken of deze datum opgeschoven kan worden tot aan de krokusvakantie bv.

Heb je vragen of wil je meer informatie hierover? Aarzel dan niet om je ACV KU Leuven-vertegenwoordigers in de Ondernemingsraad te contacteren via onderstaand formulier.


DownloadsGraag jouw reactie, vraag of ervaring!