OR Leuven – Brussel januari 2019

De agenda van deze ondernemingsraad is gevuld met een toelichting over de hospitalisatieverzekering en een toelichting over de Tool Onderwijsinzet.

 

Tania Mathues hoofd van de verzekeringsdienst geeft de presentatie over de hospitalisatieverzekering.  Iedereen die minstens 20% tewerkgesteld is aan de KU Leuven wordt automatisch aangesloten op de hospitalisatieverzekering.  Wie niet automatisch recht heeft op de hospitalisatieverzekering kan zelf beslissen om aan te sluiten, de persoon in kwestie moet dan wel zelf de bijdrage betalen.  Voor een personeelslid dat recht tot aansluiting heeft op de sociale formule betaalt de KU Leuven de premie.  Alle andere dienen zelf hun premie te betalen.  Indien een personeelslid intekent op de privé formule dan moet de extra bijdrage ook zelf betaald worden door het personeelslid.

Bij uitdiensttreding of pensionering kan het personeelslid, rechtstreeks via Ethias, zijn hospitalisatieverzekering verder zetten.  Het personeelslid moet dan wel zelf de premie betalen.

Tot op heden is het zo dat er maximum 2 keer, op gans de loopbaan bij de KU Leuven, kan gewisseld worden van formule.  We dringen aan op een uitbreiding van dit item.  Het moet mogelijk zijn om bij pensionering voor een laatste maal van formule te wisselen.  De werkgever neemt dit op met AXA-verzekeringen.

 

Jan Raeymaekers, directeur van de dienst onderwijsprocessen geeft de presentatie van de Tool onderwijsinzet.  Het is de bedoeling met deze tool de onderwijsinzet te registeren als ondersteuning voor beslissingen.  De onderwijsinzet wordt nu gemeten in studiepunten terwijl in het verleden de onderwijslast werd gemeten aan de hand van jaaruren.  In het verleden heeft men pogingen ondernomen om alles via formules te berekenen maar dat was te ingewikkeld.  Nu heeft men besloten om enkel te registeren zonder wegingen of rankings.  De informatie van de tool is beschikbaar voor de individuele docent, voor de decanen en voor de administratieve directeurs.    De tool kan gebruikt worden om na te gaan welke OPO’s er kunnen opgenomen worden door wie als er iemand met emeritaat gaat.  Nu dient dit alles aan de hand van lijsten uitgewerkt te worden.  De bedoeling van deze tool is tijdwinst opleveren.


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!