OR Leuven-Brussel maart 2019

  • Voorstelling 2WDplooifiets. Niet op de agenda maar toegevoegd bij de start van de vergadering. Deze zal aangeboden worden aan het personeel. Het personeelslid zal elf wel €11 per maand moeten betalen zoals bij de E-2WD.
  • Consultatie pensioenoverzicht. Er wordt een overzicht gegeven aan de hand van een PowerPoint van de bestaande fiches die verband houden met de pensioenplannen. Vanaf heden kunnen al deze geraadpleegd worden op “mypension.be” waar alles gegroepeerd is. Zowel ivm wettelijk pensioen als de aanvullende. Er komt een toelichting op de website/intranet.
  • Overzicht tewerkstelling op campussen. Aan de hand van een PowerPoint wordt een overzicht gegeven van het aantal personeelsleden dat op de campussen buiten Leuven. Bij de integratie begin 2014 waren dit 1083 VTE , nu 5 jaar later, begin 2019 zijn er dit al 1209. Het aantal personeelsleden met een IK statuut is gedaald tot 1/3de.
  • Varia
  • Wat met ZAPers die langdurig zijn? Welke regeling geld hier.
  • Pensioenhervorming voor ZAP. hangt af van de volgende regering, er zal een overzicht gemaakt worden van wat er zou kunnen veranderen.


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!