Ondernemingsraad Leuven-Brussel september 2017

Op 27 september ging de Ondernemingsraad (OR) voor Leuven-Brussel door. Na de goedkeuring van het verslag van mei en juni zijn Lut Crijns en Jan Paesen van de personeelsdienst de ondernemingsraad gestart met een power point presentatie over “Duurzame inzetbaarheid”. In deze presentatie werd de Nationale CAO 104 voor 45+: werkgelegenheidsplan in het kader van een leeftijdsbewust personeelsbeleid verder toegelicht.

Na de presentatie over “Duurzame inzetbaarheid” aan KU Leuven, is Prof. Bert Overlaet, personeelsdirecteur, verdergegaan met een presentatie over de personeelscijfers. In het 2de kwartaalrapport personeel KU Leuven, (inclusief nieuwe integratiekader-statuten) was er vooral een lichte stijging binnen het ATP-personeel te zien.

Als laatste agendapunt stond de verlofkalender Brussel geagendeerd. Deze werd goedgekeurd en in tussentijd ook al op de website gepubliceerd.

In de varia is het door de Personeelsdienst uitgewerkte voorstel rond een algemene telewerkregeling ter sprake gekomen. Deze zou op 27/10/2017 op het Gemeenschappelijk Bureau besproken en goedgekeurd worden. We lieten weten dat we hier niet mee akkoord zijn: deze nota wordt besproken en goedgekeurd op een moment dat we als werknemersafgevaardigden hier niets meer aan kunnen wijzigen. Dit ging de werknemersdelegatie bekijken.

Verder werd het gebouw de Meyboom in Brussel nog besproken. Men vroeg zich af of dit in volle eigendom van KU Leuven is en of de bestaande plannen van dit gebouw wijzigen? Dit moet aan de voorzitter van de OR gevraagd worden.

Voor vragen en meer informatie, aarzel niet om uw ACV KU Leuven vertegenwoordigers in de OR via onderstaand formulier te contacteren.


DownloadsGraag jouw reactie, vraag of ervaring!