Verbondsbestuur 22/10/2018

Ditmaal was het een uitgebreid bestuur, niet alleen de verkozen leden maar ook alle plaatsvervangers waren uitgenodigd.  Het ging dan ook om een speciaal bestuur.

Er stond maar een punt op de agenda namelijk het IPA voorbereiden.

IPA = Interprofessioneel akkoord

Een interprofessioneel akkoord is een programmatie- of kaderakkoord dat de vertegenwoordigers van de sociale partners uit de privésector afsluiten om de 2 jaar. Een dergelijk akkoord komt tot stand in de zogenaamde Groep van 10..

De afspraken die de partners maken in een IPA houden steeds een programmatie in voor de volgende twee jaren inzake loonevolutie, lastenverminderingen, vervangingsinkomens, enz. Deze akkoorden moeten steeds een “vertaling” krijgen in CAO’s, van de NAR, van de talrijke paritaire comités of in wetten en besluiten.

De groep van 10

De Groep van Tien is een groep bestaande uit de belangrijkste onderhandelaars van de federale Belgische sociale partners.  De groep is paritair samengesteld uit werknemers- (vakbonden) en werkgeversverenigingen en voert het sociaal overleg. De voorzitter wordt niet meegerekend bij de tien, waardoor deze groep eigenlijk elf leden telt.

CAO’s

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die overeen zijn gekomen tussen een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties met een of meer werknemersorganisaties.

NAR

De Nationale Arbeidsraad is een publiekrechtelijke instelling in België die collectieve arbeidsovereenkomsten sluit en aan de federale ministers en de Kamer van Volksvertegenwoordigers advies geeft over sociale vraagstukken.

De reden van dit uitgebreid bestuur is peilen bij de aanwezigen wat er leeft in de omgeving van de aanwezige leden van dit bestuur.  Peilen naar wat er zeker moet meegenomen worden naar de Algemene raad (die doorgaat op 23/10/2018) als input voor de komende onderhandelingen.

De mening van alle aanwezige wordt gevraagd.  Uiteindelijk komen we met  het uitgebreid bestuur tot de vaststelling dat het beter is maar enkele punten mee te nemen (+ enkele standaard puntjes) om zo extra aandacht te vestigen op die enkele punten ipv met een waaier van punten af te komen.

Het algemene bestuur schuift enkele punten naar voren waarmee naar de algemene raad zal gegaan worden.  Wordt zeker nog vervolgd.


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!