CPBW Brussel november 2020

Arbeidsongevallenverzekering

Tania Mathues deelt mee dat een nieuw contract werd afgesloten met Ethias en licht toe hoe de procedure verlopen is en welke criteria werden toegepast. Het contract is associatiebreed. Ethias leverde reeds de studentenongevallenverzekering en de hospitalisatieverzekering.

Met het oog op de huidige corona context, zijn volgende aspecten aangaande de dekking van de verzekering belangrijk: ongevallen bij thuiswerk zijn verzekerd, je mag een ander vervoersmiddel gebruiken dan wat genoteerd staat in KU loket op voorwaarde dat je het gewone traject volgt, je mag op een ander uur aankomen of vertrekken op voorwaarde dat je diensthoofd daarvan op de hoogte is gebracht.

Wanneer er geen getuigen zijn van het ongeval, is het belangrijk om onmiddellijk je diensthoofd te verwittigen of bij de huisarts te gaan.

Alle info hierover is te vinden op de webpagina arbeidsongevallenverzekering.

 

Corona beleid

Corona gerelateerde topics:

  • De studenten mogen gebruik maken van de fietsenstalling op Min Een: Stuvo+ zal dit communiceren aan de studenten. De uitbreiding van de fietsenstallingen staat eveneens op de agenda van het bestuur.
  • Personeelsleden die door medische problemen een groter risico lopen, maar geen vaccinatie hebben kunnen bekomen, kunnen contact nemen met IDEWE.

 

Varia

Toen het onderwijs nog in code oranje verliep, kloegen sommige studenten erover dat tafels en stoelen niet ontsmet werden tussen twee lesblokken. De voorzitter licht toe dat de gel in de leslokalen inderdaad bedoeld is voor gebruik door de docent en dat de studenten zelf gel moeten meebrengen en het meubilair ontsmetten.

De eerste examenperiode zal, aldus de voorzitter, georganiseerd worden zoals in september: 1-op-5-bezetting in auditoria, met mondmaskers, 3 blokken van max. 3 uur per dag.

Vanaf 30 november krijgen faculteiten de mogelijkheid om practica, labo-oefeningen en vaardigheidstraining voor alle opleidingen terug op de campus te organiseren, telkens met de nodige veiligheidsmaatregelen

 

 

 


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!