Waar gaan we samen voor aan de KU Leuven

We maken ons met ACV KU Leuven sterk voor personeel, studenten en het principe van degelijk onderwijs en onderzoek. Hoe we dit iedere maand vertalen in discussies, initiatieven, en concrete dossiers die we op tafel leggen, kan u volgen via onze nieuwsbrief, de korte updates, onze artikels en de verslagen uit de overlegorganen.

In al deze thema’s en concrete dossiers proberen we steeds voor een aantal principes en actiepunten te gaan.

Effectieve inspraak, in heel de universiteit

Een universiteit waar je stem werkt, werkt beter.

Actiepunten

 • Verhoog de transparantie van besluitvorming, en de betrokkenheid van medewerkers en studenten.
 • In elke entiteit, op elk niveau, moeten medewerkers weten wat er in hun werkplek gebeurt, en met een gerust hart hun menig kunnen geven.
 • Versterk het democratisch en gelijkwaardig medebestuur in de organisatie, voor alle betrokken geledingen.
 • Benut de bestaande sociale dialoog instrumenten om gelijke behandeling te garanderen bij relatief decentraliseerd beleid.
 • Schaf de (in)formele obstakels af voor effectieve inspraak voor verkozen vertegenwoordigers van ATP, ABAP en studenten.
 • Effectieve bevragingen van personeel, geen enquêtes en verplichte nummertjes die in schuif belanden.

 

U centraal in het personeelsbeleid

Gemotiveerde personeelsleden presteren het best, en motivatie komt van betrokkenheid, vertrouwen, en samenwerking. Weg dus met hiërarchie, controle en eenheidsworst: volle aandacht voor de mens achter het u-nummer.

Actiepunten

 • Vermenselijk het systeem van Organisatie- en Functiedesign (OFD).
 • Verhoog transparantie, betrokkenheid en inspraak in besluitvorming rond personeelsbeleid.
 • Zo weinig mogelijk tijdelijke, en zo veel mogelijk vaste contracten.
 • Meer kansen tot promotie, interne mobiliteit en doorgroeimogelijkheden.
 • Werkbaarheid: verlicht werkdruk, veralgemeen telewerk en ondersteun kinderopvang.
 • Verbeter de opvolging en evaluatie van diensthoofden.
 • Woon-werk: flexibele mobiliteitsvergoeding, ecologische opties, en verbeterde parkeerfaciliteiten.
 • Meer toegang tot opleidingen, voor alle lagen van het personeel.

 

Kwalitatief onderwijs- en onderzoek(swerk)

Met passie in je onderzoek of onderwijs duiken, zonder vrees voor burn-out of de volgende contractverlenging? Hiervoor moet het concurrentiemodel wijken!

Actiepunten

 • Geen ongelijke kansen & voorwaarden, louter omdat je toevallig een bepaald AP/OP-statuut, beurs, faculteit of promotor hebt.
 • Geen eindeloze rij van contracten bepaalde duur op projectfinanciering.
 • Correcte afspraken, perspectieven en de nodige ondersteuning voor startende onderzoekers.
 • Effectieve vermindering van werkdruk, werk-privé conflicten, en burn-out’s.
 • Betere informatiedoorstroom over beleid, ook voordat beslissingen zijn genomen.
 • Balans in kerntaken universiteit, dus ook de nodige ruimte voor onderwijs & dienstverlening.
 • Hoger onderwijs en onderzoek zijn een publiek goed – een doorgedreven concurrentiemodel past hier niet!

 

Consequente blik op de maatschappelijke rol

Als grootste universiteit in België moeten we ons steeds bewust zijn van onze impact op de samenleving.

Actiepunten

 • Gooi het gewicht van de KU Leuven achter een model van hoger onderwijs en onderzoek gericht op samenwerking, niet concurrentie.
 • Bescherm en versterk de vrijheid van onderzoek en de (kritsche) stem van experten in het maatschappelijk debat.
 • Stel duidelijke ethische principes voorop in (onderzoeks)samenwerking en projecten, en zorg dat deze afgedwongen worden.
 • Koester de maatschappelijk enorm belangrijke onderwijsfunctie van een universiteit, en schat intiatieven en personeel naar waarde zich daar voor inzetten.
 • Hou de maatschappelijke dienstverleningsfunctie en beleidsgericht onderzoek sterk. De collectieve nood van de samenleving hieraan, wordt vergeten in individuele, output-gerichte beleidsmodellen.